Bytebeat-presentation med Tomas

Som utlyst i förra inlägget handlade kvällens presentation om musikalisk minimalism, närmare bestämt s.k bytebeats. Bytebeats är en form av generativ musik där datorprogram vars utdata skickas som sampledata till en lämplig ljudenhete, t.ex /dev/audio. Presentationen kan laddas ner genom att klicka här. Något av det häftigare som tomas pratade om var att implementera bytebeats på begränsade plattformar, exempelvis Atari 2600 och NES, och de svårigheter som dyker upp när det inte finns någon egentlig PCM-kanal att jobba med.

I praktiken är bytebeats ett väldigt basalt sätt att interagera med elektronisk musik – genom ett litet antal bitoperationer och matematiska beräkningar så skapas glitchig och märklig musikaliska alster. För att experimentera på egen hand med bytebeats så finns den här hemsidan. Ett litet exempelalster signerat pettter: ((t & (t>>6))-1) | (t*"1234"[(t>>10)%3])

Spaceaktivitet

Gott om besökare!

Nästa vecka kommer vi utforska lite musikprogrammering med lite mer gratis – oscillatorer, effekter och trumsamples som del av programmeringsspråket självt.

 

 

2 thoughts on “Bytebeat-presentation med Tomas

  1. Pingback: Musik-kodning – Umeå Music Hackspace

  2. Pingback: Jam-inspelning och ljudteknik – Umeå Music Hackspace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *