Liten tillbakablick och framåtblick

Kommande måndag kommer ägnas åt en liten tillbakablick på vad som gjorts under de senaste månaderna, vilka koncept som pratats om och lite hur de hänger ihop. Vi kommer även fundera lite över framtiden, vilka nya saker som vi vill prata om, och vilka gamla som skulle vara bra eller kul att gå igenom igen.

Specifikt så har det hållts prat om exempelvis:

  • Subtraktiv ljudsyntes, där en harmoniskt komplex, men utseendemässigt enkel vågform modifieras med hjälp av olika former av filter, för att nå det ljud man önskar
  • FM-syntes, där istället ett antal rena sinusvågor kombineras på olika intressanta sätt för att skapa nya ljud
  • Mjukvara för digital ljudproduktion, exempelvis Ardour, Audacity, LMMS och andra Digital Audio Workstations, samt även lite hur modulärt och flexibelt Linux hanterar ljud och kontrollsignaler
  • Theremin, vilket är ett av de första helt och hållet elektroniska instrumenten, som dessutom var ett helt nytt sätt att skapa toner
  • Bytebeats, där lite kod skapar komplex och intressanta toner och musikaliska alster
  • Sonic Pi, ett mer brett och traditionellt sätt att skapa musik med kod
  • Ljudteknik, med lite demonstration dels av olika kabel- och signaltyper, och även hur ett normalt mixerbord fungerar i lite mer detalj
  • Flow och kreativitet, och hur man kan hacka sin hjärna att komma in det ena och använda detta för sin andra.

Åsså kommer det säkert att jammas lite, byggas lite, hacka en del, och allmänt fixas och funderas över hur vi vill ha spacet ordnat i ombyggnationssvängen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *