Musik!

(Går)dagens hack var återigen en flerdelad affär, med en hel del roliga resultat: Petter fortsatte härja med Axoloti/PO-12-kopplingar, och hade även med sig en Electribe-låda för testning och musicerande. Resultatet blev en del jammande och faktisk en kortare inspelning för att visa att/hur det funkade. Se bild nedan för hela…

Read More

Välbesökt lagnings-hack

Dagens musikhackande var en blandad kompott: Axoloti-hackandet fortskred på båda brädorna – Petter lyckades efter viss möda synka sin PO-12 både till och från Axolotin, vilket öppnar för att blanda in den i musikskapande med allehanda andra syntar med exempelvis MIDI-ut (och in). Johan byggde istället en mer traditionell synt, och…

Read More

Vidare Axoloti-hack

Dagens datum var även datum för ett lokalmöte, eller ja. En månad innan sagda möte i alla fall, men det gjorde att vi fick ytterligare besök Väl igång så pratades det bland annat olika ljudsyntesmetoder, och FM-syntes demonstrerades lite snabbt medelst Dexed. I Axoloti testades lite mer avancerade tekniker, både…

Read More

Sommaren är kort!

Sommaren går mot sitt slut, studenterna är tillbaka i staden och musikhackandet drar igång igen. Petter och Johan spenderade måndagen med Axoloti, en plattform för musik- och ljudexperiment. Tomas kollade lite kort på Moog-projektet. Målet just nu är att få det hela ihop-plockat, vilket förhoppningsvis blir gjort innan slutet av…

Read More

Work continues

Work continues on the synth module. Johan started drilling out the holes in the front panel, and Tomas finished soldering on the sample decode board. Other goings-on this evening: looking through the second-hand market for interesting audio gear. A pair of headphones were repaired as well Obligatory work result pic:

Read More

Drilling, soldering

Work on the sample circuit continues. Holes for all components and vias were drilled last week at Sliperiet, and today around half of the components were soldered to the board. Work is hindered somewhat by the board having been suboptimally UV exposed, but it’s nothing that can’t be dealt with.…

Read More

Sample circuit progress

Today Tomas continued work on the sample select circuit described in the previous post. After a bit of fiddling on paper the concept was wired up on a breadboard and demonstrated with the help of a potentiometer and a button. When the button (gate) is pressed the potentiometer can be…

Read More

Circuit bending plans!

Circuit bending plans!

We have continued working on the plans for the Moog Circuit Bending Challenge (or whenever we get done with the thing). In particular, we’re looking at something that’ll be not only a simple push-interface to the (former) toy, but also provide some kind of CV/Gate interface, in practise giving us…

Read More